بازدید از دفتر بوتان ران در شهر سنندج

بازدید مدیر عامل به همراه مدیران عملیات کالا و توسعه فروش از دفتر بوتان ران در شهر سنندج، از این حیث حائز اهمیت است که در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲، بوتان ران توانسته بیش از ۶۰۰ هزار تن بار را از مبدا شهرستان سنندج، استان کردستان حمل نماید.

این شرکت توانسته رکورد بارگیری روزانه ۲۰ هزار تن نهاده کشاورزی را به ثبت رساند.

فرمانداری سنندج ضمن ابراز رضایتمندی از عملکرد بوتان ران در این استان، لوح تقدیری به پاس تلاش‌های این شرکت در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲ به جناب آقای دکتر زاهدی مدیرعامل مجموعه اعطا نموده است