روز ملی حمل و نقل بر شما تلاشگران مبارک و پر خیر و برکت باشد.

همکاران عزیز بوتان ران؛

 

روز ملی حمل و نقل بر شما تلاشگران مبارک و پر خیر و برکت باشد.

 

وظیفه ما تامین نیازهای صاحبان کالا و ملت شریف ایران در تمامی عرصه های حمل و نقل از جمله بخش کالای عمومی و کالای خطرناک بوده است و در ماه های اخیر با همت و پشتیبانی بی نظیر شما، بوتان ران توانست رکوردهای به یاد ماندنی ثبت نماید.

مدیران محترم مناطق به نیابت از اینجانب، درود و سپاس من را به همگی همکاران، رانندگان ملکی، پیمانکاران آزاد و خودمالک ابلاغ نمایید.

 

دست همگی را به گرمی می فشارم.

 

به امید روزهای درخشان در صنعت حمل و نقل

 

هانی زاهدی

مدیرعامل

 

بیست و ششم آذرماه یک هزار و چهارصد و یک خورشیدی