پایان عملیات حمل

پایان عملیات حمل ۱۰۰ هزار تنی بوتان ران از بندر چابهار

عملیات حمل خوراک دام از بندر چابهار پس از ۴۰ روز توسط شرکت بوتان ران پایان یافت. کارفرمای این پروژه شرکت پشتیبانی امور دام کشور بوده و شرکت حمل و نقل سراسری بوتان ران پس از برنده شدن در مناقصه حمل عمومی این پروژه، از تاریخ  ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ عملیات حمل را آغاز نمود. در طول این پروژه بیش از ۴ هزار ناوگان کشور استفاده شد و علیرغم پیچیدگی‌های مضاعف به دلیل نیاز به مجوز سازمان دامپزشکی برای خروج هر محموله از بندر و کمبود ناوگان ورودی به بندر چابهار، بوتان ران موفق شد با مدیریت مناسب در زمان ۴۰ روز تمامی ۱۰۰ هزارتن جو وارداتی را به ۲۸ مقصد در سرتاسر کشور برساند.

با توجه به برخی تعطیلی‌ها و موعد اتمام پروژه، بوتان ران توانست به رکورد حمل روزانه ۴۴۳۳ تن از بندر چابهار دست یابد.