• صادرات میعانات گازی 2 برابر شد
    صادرات میعانات گازی 2 برابر شد کاخ سفید هر چند ماه گذشته تحریم های جدیدی برای محدود سازی صادرات میعانات گازی ایران تعیین کرد اما آمارهای رسمی شرکت ملی نفت ایران از افزایش دو برابری صادرات این محصول استراتژیک گازی در سال جاری حکایت دارد.  مشاهده ادامه