تاییدیه عضویت بوتان ران در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

 

بوتان ران به واسطه ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی، عضویت در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان فرصتی برای تبادل اطلاعات و حفظ تعامل با دیگر بازیگران این عرصه را مغتنم می شمارد.