حمل اولین محموله صادراتی پنتان پلاس پتروپالایش کنگان توسط بوتان ران

حمل اولین محموله صادراتی پنتان پلاس پتروپالایش کنگان توسط بوتان ران

حمل اولین محموله صادراتی پنتان پلاس پتروپالایش کنگان با کمک بوتان ران انجام گرفت. در این پروژه بوتان ران وظیفه حمل از پالایشگاه به اسکله فراسکو را بر عهده دارد و گاز پنتان پلاس از این اسکله از طریق کشتی به مقاصد صادراتی حمل می شود. در مجموع حجم پروژه ۱۰۰ هزار تن است که اولین محموله در کشتی ۷۵۰۰ تنی در حال بارگیری است. در حال حاضر بیست تانکر بوتان ران در مسیر پالایشگاه به اسکله مشغول به فعالیت هستند.