بوتان ران،-شرکت منتخب حمل و نقل جاده ای کشور

بوتان ران، شرکت منتخب حمل و نقل جاده ای کشور

 به مناسب روز حمل و نقل، شرکت بوتان ران به عنوان شرکت منتخب حمل و نقل جاده ای کشور معرفی گردید. طی مراسمی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با حضور جناب آقای دغاغله، مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا و جناب آقای کاردگر، مدیرعامل شرکت بوتان ران، از تلاش ها و خدمات این شرکت در راستای ارتقای سطح کیفی حمل و نقل کشور تجلیل به عمل آمد.