سید مهدی هاشمی زاده طاری
نام و نام خانوادگی : سید مهدی هاشمی زاده طاری
پست الکترونیک : marketing@butanerun.com
سمت در سازمان : رئیس اداره بازاریابی
سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت اجرائی(EMBA)- مهندسی برق- قدرت
شرح وظایف و مسئولیتها :

تدوين برنامه بازاريابي

امكان سنجي طرح ها و مطالعات توسعه بازار

مديريت امور نمايشگاهي

نظارت و به روزرساني وبسايت شركت

برنامه ريزي و نظارت بر امور تبليغاتي


تلفن مستقيم: 3-88525912