شرکت بوتان (سهامی عام) به عنوان بنیانگذار صنعت گاز مایع در کشور، همواره نقشی کلیدی در تهیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای این صنعت داشته است. از این رو شرکت بوتان ران به عنوان یکی از شرکت‌های گروه توسعه بوتان، فرآیندهای عملیاتی حمل و نقل را منطبق بر این سیاست‌ها پایه‌گذاری و اجرا کرده است. همچنین در تدوین استاندارد ۸۴۱ (مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع) مشارکت فعال داشته است.
شرکت بوتان ران بنابر مسئولیت اجتماعی خود در صورت بروز حوادث در حمل و نقل جاده‌ای و ریلی گاز مایع و گازهای تحت فشار آماده همکاری و ارائه مشاوره به سازمان‌های آتش‌نشانی، محیط زیست و … می‌باشد.

آموزش‌های شرکت بوتان ران در راستای ایمنی و بهداشت (HSE)

 ۵۶۳ ساعت آموزش

۳۶۵۴ شرکت کننده

۱۱۵۱۹ نفر ساعت آموزش

ایمنی و بهداشت- بوتان ران

مهمترین اقدامات شرکت بوتان ران در راستای ارتقای ایمنی و بهداشت (HSE) فرآیند حمل، به شرح ذیل می باشد:

آموزش رانندگی تدافعی

امداد، نجات و پشتیبانی

تشریح مقررات جاده‌‌ای و نقاط حادثه‌خیز

تهیه بروشور آشنایی با حمل پروپیلن

تهیه فیلم و فایل‌های آموزشی در رابطه با حمل مواد خطرناک و حوادث آن

برگزاری دوره آشنایی با انواع مواد خطرناک و استاندارد ADR

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با حمل و نقل پروپیلن برای پتروشیمی‌های مصرف‌کننده پروپیلن

ارائه سمینار “حوادث جاده‌ای حمل و نقل گاز مایع و مواد پتروشیمی و راهکارهای کاهش آن” برای پیمانکاران حمل تانکری

© Copyright - ButaneRun 2020