• بوتان ران

خدمات شرکت بوتان ران:

حمل گازهای تحت فشار
 • حمل پروپیلن
 • حمل پروپان
 • حمل بوتادین
 • حمل آمونیاک
 • حمل بوتان
 • حمل رافینیت
 • حمل بوتن – بوتان
 • حمل بوتن۱
 • حمل پنتان
 • حمل VCM
 • حمل +C3
حمل مایعات شیمیایی و پتروشیمی
 • حمل نفتا
 • حمل استایرن
 • حمل مازوت
 • حمل متانول
 • حمل بنزن پیرولیز
 • حمل بنزن
لجستیک گاز مایع
 • حمل جاده ای گاز مایع
 • حمل ریلی گاز مایع
 • ذخیره سازی گاز مایع
 • تخلیه و بارگیری گاز مایع
 • ارائه خدمات ایمنی حمل گاز مایع
حمل کالای عمومی
 • حمل کالاهای اساسی(ذرت، شکر، برنج، کنجاله، خوراک دام و …)
 • حمل انواع سموم و کود شیمیایی
 • حمل کالاهای ساختمانی
 • حمل انواع پوشاک و منسوجات آن
 • حمل انواع ترکیبات نفتی و شیمیایی غیر تانکری
 • حمل کالاهای فلزی
 • حمل لوازم خانگی
© Copyright - ButaneRun 2020