جلسه مدیران بوتان‌ران با دکتر مرتضی باقری در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

جلسه مدیران بوتان‌ران با دکتر مرتضی باقری

جلسه مدیران بوتان‌ران با دکتر مرتضی باقری در راستای تقویت ارتباط  صنعت و دانشگاه

 

بوتان‌ران در راستای دستیابی به ارزش‌های کلیدی گروه بوتان و اهمیت به مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه، در روز ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ میزبان جناب آقای دکتر مرتضی باقری، از اساتید برجسته حوزه مهندسی حمل‌و‌نقل  دانشگاه علم‌وصنعت بود.

در این جلسه که با حضور مشاور مدیرعامل، مدیران بازاریابی‌و‌فروش، فنی، رییس برنامه ریزی استراتژیک و تیم بازاریابی برگزار شد، پس از معرفی شرکت، زمینه‌های همکاری بین دانشگاه و بوتان‌ران مورد بررسی قرار گرفت.