دریافت لوح تقدیر به پاس ثبت رکورد حمل نهاده‌های کشاورزی

شرکت بوتان ران به عنوان پیمانکار حمل شرکت خدمات حمایتی استان آذربایجان شرقی، با حمل بیش از ۷۰ درصد از حجم قرارداد حمل نهاده‌های کشاورزی در مدت شش ماه و پیش از موعد پایان قرارداد، توانسته لوح تقدیری از کارفرمای محترم به پاس ثبت رکورد در این عملیات دریافت نماید.