تاییدیه عضویت بوتان ران در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

گفتگوی اوپکس تی وی با مهدی هاشمی زاده مدیرفروش و بازاریابی شرکت بوتان ران