صدور بارنامه الکترونیکی توسط شرکت‌های حمل‌و‌نقل بزرگ مقیاس هوشمند در سرتاسر کشور

ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند کالا

پایان عملیات حمل ۱۰۰ هزار تنی بوتان ران از بندر چابهار