روز ملی حمل و نقل بر شما تلاشگران مبارک و پر خیر و برکت باشد.

جلسه بررسی عملکرد و راهکارهای بهبود عملیات بوتان ران

مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیران صنایع به ریاست جناب آقای مهندس محسن خلیلی برگزار شد

حمل اولین محموله صادراتی پنتان پلاس پتروپالایش کنگان توسط بوتان ران