نمایشگاه نفت و گاز

حضور بوتان ران، اولین شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند ایران، در بیست پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بوتان ران در بیست پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حضور دارد. هدف اصلی حضور در این دوره از نمایشگاه، معرفی قابلیت های جدید بوتان ران به عنوان اولین شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند به صنایع نفتی و پتروشیمی ایران است.